CC De Borre

humor

alt

BERT GABRIËLS

#Eindejaars 3

humor blok 2
Wat 2022 brengt, weten we nog niet, maar het mes van stand-up comedian Bert Gabriëls ligt klaar om voor de 3de keer de actualiteit te fileren. Samen met kompanen Johnny Trash (de zingende krant) en factchecker Jeroen Verdick krijg je massa’s grappige doordenkertjes geserveerd.
Tickets